Domů » Společnost LANXESS získala osvědčení jako dodavatel udržitelných chemických přípravků na kůži

Společnost LANXESS získala osvědčení jako dodavatel udržitelných chemických přípravků na kůži

by info@press-media.cz

Po roce působení jako „přidružený partner hodnotového řetězce“ programu nulového vypouštění nebezpečných chemikálií (ZDHC) nyní společnost LANXESS vyrábějící speciální chemikálie získala certifikaci na veškeré organické chemikálie na kůži, jež jsou zveřejněny na seznamu pro 3. stupeň certifikace ZDHC Gateway, největšího online katalogu udržitelných chemických látek používaných v textilním a oděvním průmyslu. Současný profil společnosti v ZDHC Gateway potvrzuje splnění 3. stupně dle souhrnného seznamu látek, jejichž používání při výrobě podléhá omezení (MRSL), pro portfolio téměř 500 produktů určených pro každou fázi výroby kůže.

ZDHC Foundation, která byla založena v roce 2011, si stanovila cíl dosáhnout zlepšení dlouhodobé udržitelnosti a nakládání s chemickými látkami. Její „Plán realizace nulového programu“ vychází z holistického přístupu k omezování použití nebezpečných látek ve světovém textilním, kožedělném a obuvnickém hodnotovém řetězci. Součástí toho je eliminace použití prioritních chemických látek, jíž se dosahuje zaměřením na následující oblasti: souhrnný seznam látek, jejichž používání při výrobě podléhá omezení (MRSL) a pokyny k jeho dodržování, kvalita odpadní vody, protokol auditu, výzkum, informace a jejich zpřístupňování a školení.

Vzhledem k tomu, že tyto cíle jsou plně v souladu se zásadami společnosti, podílela se její divize chemických přípravků pro použití na kůži od samého počátku na vývoji seznamu ZDHC MRSL (ZDHC Manufacturing Restricted Substances List). Nejprve se do tohoto procesu společnost LANXESS zapojila prostřednictvím odvětvové asociace TEGEWA a od dubna 2018 působí jako přidružený partner hodnotového řetězce. To pomáhá zvyšovat její viditelnost a přímé zapojení do rozhodovacího procesu.

Dosažení 3. stupně certifikace prostřednictvím Chem-MAP

Program hodnotového řetězce Chem-MAP byl navržen britským centrem pro kožedělné technologie British Leather Center (BLC) v reakci na potřebu ověřování chemických vstupů a jeho součástí jsou projekty zaměřené na tři hlavní zainteresované subjekty v hodnotovém řetězci spotřebního zboží: tj. na výrobce chemických látek, výrobce materiálů a značkovou společnost, resp. maloobchodního prodejce.

Cílem programu je zajišťovat, aby se chemické produkty prodávaly v souladu se specifikacemi MRSL a aby jejich výrobci podléhali odpovídajícímu dozoru z hlediska řízení, včetně systémů kontroly zajišťujících, že chemické látky se budou vyrábět odpovědným způsobem a v souladu s uznávanými standardy. Součástí tohoto procesu je rozsáhlé hodnocení společnosti LANXESS a kontrola jakosti v navazujících fázích výrobního procesu v podobě auditů výrobních zařízení a testování dohledu dodávaných chemických produktů.

Po dokončení procesu hodnocení všech organických chemikálií na kůži v portfoliu společnosti, jež proběhlo před rokem, jsou nyní výsledky k dispozici online v Gateway. Výrobky společnosti LANXESS používané při výrobě kůže se po dokončení tohoto posledního kroku certifikace znovu v celosvětovém měřítku ukazují jako vzor pro výrobu udržitelných chemických látek.