Domů » Napiš si svůj dokonalý životopis

Napiš si svůj dokonalý životopis

by info@press-media.cz

Dobrý životopis, ve formě CV (curriculum vitae), je krátký a dává budoucím zaměstnavatelům rychlý a stručný přehled o Vaší kvalifikaci a o Vašich zkušenostech. Rovněž mu pomůže zhodnotit, zda se na konkrétní pozici hodíte nebo ne. Velmi dobře vypracované CV hned zaujme a získá náskok před ostatními, které se každý den dostanou na stůl.

Co by mělo Vaše CV obsahovat

– celé jméno, adresu a úplné kontaktní údaje

– popis Vašich profesionálních a osobnostních vlastností v rozsahu jednoho odstavce

– hlavní funkce, které jste dosud zastávali

– vaše zkušenosti v konkrétním oboru nebo sektoru

– vaše jedinečné schopnosti například, že máte schopnost vést tým, pracovat v týmu, řešit problémy atd.

– vaše pracovní zkušenosti, přičemž postupujte ze současnosti do minulosti a začněte Vaší momentální prací s uvedením počátečního a koncového data (měsíc a rok), název pracovní pozice, jméno zaměstnavatele, hlavní odpovědnosti, úspěchy, které jste zaznamenali a také dosažený kariérní postup

– vaše vzdělání – začněte z nejvyšším dosažením vzděláním. Uveďte názvy škol a univerzit s daty nástupu a ukončení vzdělání a dosaženým vzděláním.

– vaše další odborné vzdělání, zkušenosti a nabyté dovednosti. Vzpomeňte všechny významné školení, které jste absolvovali

– stručný přehled soukromého života zahrnujíc koníčky, sportovní aktivity a osobní zájmy tak, aby si zaměstnavatel uměl představit, s kým má dočinění a co Vás dokáže motivovat

You may also like