Domů » Potřebné opravy strojů lze naplánovat

Potřebné opravy strojů lze naplánovat

by info@press-media.cz

Různá měření a nedestruktivní metody mohou pomoc lépe plánovat generální opravy elektrických strojů a přístrojů a samozřejmě také odhalit případné vznikající problémy nebo vady.

Co nám odhalí průrazné napětí

Jednou z nedestruktivních a osvědčených metod je možnost stanovit předpokládané průrazné napětí.

Díky němu mohou pracovníci v provozu znát kvalitu izolace na elektrických zařízeních, se kterými pracují, a tedy lépe plánovat další výrobu nebo právě drobné i generální opravy. Metoda měří závislost vodivosti na napětí při stejnosměrném režimu a ze získaných dat pak počítačový program vyhodnotí stav izolace z hlediska elektrické pevnosti a výsledky nám napoví, zda je v oleji voda nebo nečistoty či je potřeba nějaký jiný zásah pro bezproblémové další fungování.

Buchholzovo relé hlídá poruchy

Uvnitř transformátoru se nachází vcelku jednoduché, ale velmi užitečné buchholzovo relé. To má za úkol především hlídat případné chyby či poruchy a signalizovat, když je něco v nepořádku, reaguje na náhlé přetížení či zkrat, ztrátu oleje nebo nahromadění plynů. Pomocí dvou plováků detekuje přítomnost plynů a zajišťuje nejen signalizaci, ale v druhé vlně i odpojení transformátoru ze sítě a zabránění jeho opětovnému připojení.

Odběry vzorků plynů řeší teplotní vady

K odebrání vzorků plynů by mělo dojít v co nejkratším čase po spuštění signalizace o jejich nahromadění. Je to i proto, že pokud jsou plyny ponechány ve styku s olejem, může docházet ke změnám složení jednotlivých částí daného plynu. Postupy, které se mohou na odběry vzorků plynů použít, se mění s ohledem na venkovní prostředí a přístup k danému elektrickému zařízení. Odběr plynu injekční stříkačkou je standardním postupem. Pokud má odebíraný vzorek atmosférický nebo vyšší tlak, je možné použít také metodu odběru do plynové vzorkovnice nebo pomocí dvou plynových vzorkovnic.