Domů » Revize elektro instalace – periodické i mimořádné kontroly pro bezpečné fungování rozvodů

Revize elektro instalace – periodické i mimořádné kontroly pro bezpečné fungování rozvodů

by info@press-media.cz

Revize elektro instalace slouží pro odhalení případných závad. Právě pravidelné kontroly mohou včas objevit problém. Díky tomu jde o významnou prevenci úrazů elektrickým proudem. Proto byste význam těchto kontrol neměli podceňovat.

více v článku...

Periodické revize

Jednou z nezbytností u instalací a rozvodů je periodická neboli pravidelná revize. Ta se provádí dle normy ČSN 33 1500, přičemž udává různé lhůty pro revize elektro instalace. Základní lhůta pro běžnou elektrorevizi je 5 let. Účelem je zjistit celkový stav zavedených rozvodů a zajistit tak bezpečný provoz. V určitém prostředí je revize nutná častěji – například při vlhkosti, mokru, prašnosti, výskytu škůdců a podobně. Obraťte se na profesionály, ti pro vás zajistí potřebné revize ve vhodném termínu.

Další typy revizí

Kromě periodických revizí se můžete setkat také s dalšími revizemi. Jednou z nich je výchozí elektrorevize. Ta je vyžadována u nově zavedené instalace. Společně s přihláškou k odběrnému místu jde o nutnost pro připojení elektroměru. Specifická je také mimořádná revize – k té dochází po úpravách a opravách elektroinstalace. Je tak zjištěn celkový stav rozvodů, díky čemuž je opět umožněn bezproblémový provoz.

Odstranění závad

V některých případech může revize odhalit závady. Ty je třeba rychle vyřešit, aby byla prevence úrazů účinná. Pražská Revizní nabízí různé elektrorevize i další služby. V případ odhalení závady se lze domluvit na jejím odstranění, případně se lze domluvit s jinou oprávněnou firmou. Odstranění závad je vždy potvrzeno v revizní zprávě. Díky profesionálním službám se můžete spolehnout, že jsou všechny revize řádně provedeny.

Elektrorevize jsou významné pro ochranu zdraví i majetku. Proto byste je neměli podceňovat.

You may also like