Domů » Energetická náročnost domů klesla za 20 let i díky zateplení o 30 %

Energetická náročnost domů klesla za 20 let i díky zateplení o 30 %

by info@press-media.cz

více v článku...

Spotřeba EPS v ČR meziročně vzrostla o 3,8 %

V roce 2017 bylo v Česku spotřebováno 60 100 tun pěnového polystyrenu, o 3,8 % více než v roce 2016. Po propadu v roce 2016 se tak spotřeba EPS vrátila zpět nad hranici 60 000 tun. Na růstu se podílí především stavebnictví, kde je polystyren hojně využíván jako tepelný izolant fasád. Zatepleno je v České republice podle statistik 47 % domů a bytů. Naše země tak vykazuje nejvyšší podíl zateplení pomocí ETICS na osobu z celé Evropy. Podíl polystyrenu v aplikacích ETICS přitom zaujímá až 82 %.

Pěnový polystyren je znám jako bílý či šedý lehký, přesto velice pevný izolační materiál. Obsahuje totiž 98 % vzduchu a pouze 2 % polystyrenu. Pro tyto vlastnosti mají desky z pěnového polystyrenu více než 50 let nezastupitelnou roli při zateplování budov. Spotřeba EPS přitom dlouhodobě roste – loni o 3,8 % na celkových 60 100 tun za rok. „Za loňským nárůstem spotřeby kupodivu nebyl vývoj stavebnictví jako segment, který rostl jen o 2,1 %, ale stále sílící snaha o snížení energetické náročnosti domů. Přirozeně zejména těch starších, kde zateplení hraje bezesporu hlavní roli,“ vysvětluje předseda Sdružení EPS Pavel Zemene.

Zateplený je každý druhý byt

Podle statistik ČSÚ klesla energetická náročnost bydlení v České republice od roku 1997 o 30 %, za posledních 10 let o čtvrtinu. Bez jakékoliv formy zateplení je přitom jen 18 % bytů. Nejčastějším typem zateplení jsou tepelně-izolační okna, obvodové stěny má plně zatepleno 47 % bytů. „V roce 2016 se v Evropě zvýšila zateplená plocha o dalších 244 – 261 milionů m2, na kterých se střední Evropa podílí 46 %. Česká republika přitom se 14 miliony m2 vykázala nejvyšší podíl vnějšího zateplení na hlavu, kde EPS obsahuje až 82 % aplikací,“ upřesňuje Pavel Zemene.

Zateplení zlepšuje tepelný komfort, snižuje výdaje za teplo a brání vzniku plísní

Hlavní motivací k zateplení dle nedávného průzkumu Sdružení EPS ČR nadále zůstává samotná tepelná izolace zajišťující dlouhodobé udržení stabilní teploty v budově po čas zimy, ale i během léta, kdy nedochází k nadměrnému přehřívání. V průzkumu to potvrdilo 76 % dotázaných. Druhým nejčastějším důvodem je pro 57 % Čechů úspora energií a peněz. Zajímavostí je, že každý šestý Čech využil příležitosti zateplení domu k dalším stavebním úpravám zvyšujícím komfort bydlení.

Pro 7 % Čechů je důležité také snížení vlhkosti a tím výskytu plísní, které trápí 24 % domácností. Problémy s plísněmi přitom mají častěji domácnosti žijící v nezateplených budovách, kde se více či méně často objevují ve 30 %. Zateplené domy jimi naopak trpí jen v 19 %. „Výsledky opětovně vyvrací mýtus o vnějším zateplení, že se díky němu v místnostech tvoří plísně,“ dodává Pavel Zemene.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 13 členů, a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.